Turn & Fun dagen

Recreatieve turn wedstrijden met een hoog fun gehalte

Turn & Fun dag Sassenheim
11 april 2020


Inschrijvingen

Aanmelding

Wedstrijd

Oefenstof

De oefenstof is op de website te vinden onder het kopje oefenstof

Kleedgelegenheid

EHBO

Locatie

Tijdschema

Het tijdschema en indeling zal bekend gemaakt worden nadat de inschrijvingen zijn gesloten.